ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 7 بهمن
 معرفی دوره تولید چند رسانه ای authorware در شمال تهران

دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در شمال تهران
نرم افزار Authorware یکی ازبهترین وآسان ترین برنامه ها جهت تهیه سیستم های چندرسانه ای است. بااستفاده ازقابلیت های آن ازقبیل: انیمیشن،صداوفیلم ارتباط تعاملی ومحاوره ای باکاربر داشته باشد.

گرفتن دیپلم هنرستان در شمال تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری هنرستان در شمال تهران، گرفتن دیپلم از راه دور هنرستان در شمال تهران، گرفتن دیپلم مجدد هنرستان در شمال تهران، گرفتن دیپلم رسمی هنرستان در شمال تهران، گرفتن دیپلم فنی هنرستان در شمال تهران


دیپلم کار و دانش در فردیس شمال تهران
دیپلم کار و دانش در ونک شمال تهران
دیپلم کار و دانش در رجایی‌شهر شمال تهران
دیپلم کار و دانش در دروس شمال تهران
دیپلم کار و دانش درشهرک غرب شمال تهران
دیپلم کار و دانش در ولنجک شمال تهران
دیپلم کار و دانش در اوین شمال تهران
دیپلم کار و دانش در سعادت آباد شمال تهران
دیپلم کار و دانش در ۴۵ متری شهرک غرب شمال تهران
دیپلم کار و دانش در شهرک قدس شمال تهران

    دوره های مرتبط