ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره شهروند الکترونیک در شمال تهران

گرفتن دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در شمال تهران
استاندارد آموزشى شهروند الکترونيکى که در سطح پائين تری از ICDL Core می‌باشد. در اين دوره آموزش مهارت‌های مبانی IT ،Windows ،Internet آموزش داده می‌شود. با یادگیری نحوه‌ی استفاده از اینترنت و ایمیل، دنیای جدیدی از فرصت‌ها پیش روی شما قرار می‌گیرد. اینترنت نه تنها ابزار ارزشمندی برای برقراری ارتباط و یافتن اطلاعات است، بلکه روز ‌به‌ روز سازمان‌ها و دپارتمان‌های دولتی بیشتری از اینترنت برای ارائه‌ی اطلاعات و خدمات استفاده می‌کنند. افرادی که مهارت کار با اینترنت را ندارند، در معرض خطر کنار گذاشته شدن از جامعه قرار دارند. اگر شما یکی از افرادی هستید که نمی‌تواند از اینترنت و خدمات الکترونیکی استفاده کنید، e-Citizen پاسخ مناسبی برای شماست.


اخذ دیپلم هنرستان در شمال تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری هنرستان در شمال تهران، اخذ دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای در شمال تهران، اخذ دیپلم از راه دور هنرستان در شمال تهران، اخذ دیپلم مجدد هنرستان در شمال تهران، اخذ دیپلم رسمی هنرستان در شمال تهران، اخذ دیپلم فنی هنرستان در شمال تهران


دیپلم کار و دانش در مدیریت شمال تهران
دیپلم کار و دانش در جردن شمال تهران
دیپلم کار و دانش در دروازه شمیران شمال تهران
دیپلم کار و دانش در میرداماد شمال تهران
دیپلم کار و دانش در منطقه 1 شمال تهران
دیپلم کار و دانش در یوسف آباد شمال تهران
دیپلم کار و دانش در گاندی شمال تهران
دیپلم کار و دانش در تجریش شمال تهران

    دوره های مرتبط