ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 30 آبان
 معرفی دوره کاربر رایانه در شمال تهران

اخذ دیپلم حسابداری با تخفیف ویژه و قسطی در شمال تهران
سرفصل دوره های کاربر رایانه
توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوتر
توانايي شناخت حافظه اصلي و كاربرد آن
توانايي شناخت دستگاههاي ورودي و خروجي و كاربرد آنها
توانايي شناخت دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها
توانايي انتخاب كامپيوتر
توانايي شناخت نرم افزار
توانايي شناخت شبكه

اخذ دیپلم حسابداری شمال تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری حسابداری شمال تهران، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای شمال تهران، اخذ دیپلم از راه دور حسابداری شمال تهران، اخذ دیپلم مجدد حسابداری شمال تهران، اخذ دیپلم رسمی حسابداری شمال تهران، اخذ دیپلم فنی حسابداری شمال تهران


دیپلم حسابداری در دولت‌آباد شمال تهران
دیپلم حسابداری در نوبنیاد شمال تهران
دیپلم حسابداری در لویزان شمال تهران
دیپلم حسابداری در فردیس شمال تهران
دیپلم حسابداری در ونک شمال تهران
دیپلم حسابداری در رجایی‌شهر شمال تهران
دیپلم حسابداری در دروس شمال تهران
دیپلم حسابداری درشهرک غرب شمال تهران
دیپلم حسابداری در ولنجک شمال تهران
دیپلم حسابداری در اوین شمال تهران

    دوره های مرتبط