ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره نقشه کشی ساختمان درجه 2 در شمال تهران

اخذ دیپلم نقشه کشی با تخفیف ویژه در شمال تهران
باور ها و ارزش ها:

- یادگیری فرآیندی مادام العمر بوده که هم انفرادی و هم مشارکتی است.

- اساتید و فراگیران در فرآیند یادگیری شریک یکدیگرند.

- حرفه ای ها افرادی هستند که نظریه، دانش و تجارب را مورد تفکر قرارداده و آن را می آموزند و سوالات اصولی مرتبط را به عنوان یک عادت ذهنی پیگیری می نمایند.

- اساتید حرفه ای محیط آموزشی را بر مبنای تحقیق و Best Practice ایجاد می نمایند .

- همکاری گروهی امری مهم است و با پیشرفت همکاران، کارکنان، فراگیران و فارغ التحصیلان تقویت می شود.

- ارزیابی و بهبود مستمر موسسه امری ضروری است.

- حفظ و بهبود جایگاه به عنوان پیشرو در زمینه تحقیق بر روی مسائل مهم آموزشی امری حیاتی است.

اخذ دیپلم نقشه کشی، اخذ دیپلم غیر حضوری نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای نقشه کشی، اخذ دیپلم از راه دور نقشه کشی، اخذ دیپلم مجدد نقشه کشی، اخذ دیپلم رسمی نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی نقشه کشی


دیپلم نقشه کشی در استان شمیران شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در نیاوران شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در جردن شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در فرشته شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در الهیه شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در کامرانیه شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در قلهک شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در اقدسیه شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در ظفر شمال تهران
دیپلم نقشه کشی در محمودیه شمال تهران

    دوره های مرتبط