ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 7 بهمن
 معرفی دوره زبان بزرگسالان در شمال تهران

آموزش زبان دوره بزرگسالان در شمال تهران

آموزش زبان دوره بزرگسالان در شمال تهران

برگزاری دوره های ویژه رده سنی بزرگسالان در شمال تهران و شمیران

کلیه  واحدهای ما ردۀ سنی 15 سال به بالا را پوشش می دهند. امکان یادگیری زبان انگلیسی به صورت کاربردی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموز نسبت به دانش زبانی خود، اصلیترین هدف در طراحی دوره‌های آموزشی است. به منظور ارتقا توانایی‌های گفتاری، نوشتاری و شنیداری زبان آموزان، سفیر محور دوره‌های بزرگسالان را آموزش از طریق مکالمه قرار داده است؛ گفت‌و‌گو‌های کلاسی در این دوره‌ها، پیرامون موضوعاتی انجام می‌گیرد که منابع آموزشی در اختیاردانشجویان قرار می‌دهند.
در ضمن در کنار دوره های اصلی، دوره های تکمیلی/ تخصصی مانند Free Discussion نیز برگزار می گردد.

تعیین سطح: متقاضیان این دوره به صورت شفاهی به مدت 15 الی 20 دقیقه تعیین سطح می گردند.
نوع کلاس: دورۀ بزرگسالان شامل کلاس های ترمیک، کلاس های فشرده، کلاس های فوق فشرده، کلاس های جمعه، کلاس های دو روز در هفته، کلاس های 5 شنبه و کلاس های Free Discussion میباشد.

آموزش زبان انگلیسی راهنمایی در شمال تهران، آموزش گرامر زبان انگلیسی در شمال تهران، تدریس خصوصی زبان در شمال تهران، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شمال تهران، سایت آموزش زبان انگلیسی رایگان در شمال تهران، آموزش اینترنتی زبان انگلیسی در شمال تهران، آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان در شمال تهران، بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی در شمال تهران

آموختن زبان انگلیسی استان شمیران شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی نیاوران شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی جردن شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی فرشته شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی الهیه شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی کامرانیه شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی قلهک شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی اقدسیه شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی ظفر شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی محمودیه شمال تهران
آموختن زبان انگلیسی دارآباد شمال تهران


    دوره های مرتبط