ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده (معرفی دیپلم) در شمال تهران

دیپلم کامپیوتر در شمال تهران
پس از ثبت نام و پرداخت شهريه بايد 41 واحد تخصصي را در دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده با شركت در كلاسهاي عملي آموزشگاه فنی و حرفه ای شمال تهران گذرانده و همزمان 55 واحد عمومي را در يكي از مدارس به صورت حضوري يا غيرحضوري اخذ نماييد.
نام دوره آموزشي
کاربر رایانه
کاربر نرم افزار اداری
برنامه نویس VB مقدماتی
کاربر بانک اطلاعاتی Access
برنامه نویس VB و Delphi
مهارت عمومی برنامه نویسی

دیپلم کامپیوتر شمال تهران، دیپلم کامپیوتر بگیرید شمال تهران، آموزشگاه دیپلم کامپیوتر شمال تهران، دیپلم کامپیوتر بگیرید در شمال تهران، دیپلم فنی و حرفه ای کامپیوتر    دوره های مرتبط