ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره دیپلم نقشه کشی صنعتی با رایانه (معرفی دیپلم) در شمال تهران

دیپلم نقشه کشی صنعتی در شمال تهران
نقشه کشی صنعتی در اصل زبان بین الملل صنعت است که معرفی و ساخت قطعات و ارائه طرحهای گوناگون صنعت تنها توسط آن امکان پذیر است و پل ارتباطی بین طراح و سازنده می باشد . دانش آموزان در این رشته با طراحی وسایل و قطعات جدید برای دستگاههای مختلف فنی آشنا می شوند و در نهایت ترسیم نقشه های صنعتی را پیدا می کنند.
 هنر جویان در طی دوران تحصیل با دروس نقشه کشی درجه 2،نقشه کشی صنعتی در جه1،اتوکد ،به اضافه 32 واحد دروس عمومی آشنا می شوند.
 زمینه های اشتغال : هنرجویان پس از اخذ دیپلم می توانند بعنوان رابط بین طراح و تولید کننده،رابط بین مهندس و کارگر ،کمک سرپرست کارگاه نقشه کشی و غیره...به فعالیت بپردازند.
 نحوه ادامه تحصیل هنر جویان:فارغ التحصیلان این رشته پس از گذراندن 96 واحد درسی از طریق کاردانی پیوسته در یکی از دانشکده های فنی حرفه ای،جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد با آزمون یا بر اساس معدل به صورت پودمانی پذیرش می شوند

دیپلم نقشه کشی در شمال تهران، دیپلم نقشه کشی شمال تهران، نقشه کشی در شمال تهران، آموزش نقشه کشی در شمال تهران، آموزشگاه نقشه کشی در شمال تهران


دیپلم نقشه کشی در استان شمیران
دیپلم نقشه کشی در نیاوران
دیپلم نقشه کشی در جردن
دیپلم نقشه کشی در فرشته
دیپلم نقشه کشی در الهیه
دیپلم نقشه کشی در کامرانیه
دیپلم نقشه کشی در قلهک
دیپلم نقشه کشی در اقدسیه

    دوره های مرتبط