ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره تحلیل بنیادی بازار بین الملل در شمال تهران

مجربترین اساتید کارگزار بورس برای آموزش در شمال تهران و شمیران
سرفصل‌های دوره آموزش تحلیل بنیادی بازار بین الملل
علائم اصلی حیات اقتصاد یک کشور
مفهوم تورم و رشد اقتصادی
محاسبه رشد اقتصادی و فاکتورهای موثر بر آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری سهام و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری اوراق قرضه و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری کالا و فاکتورهای حیاتی آن
چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده
وضعیت فعلی چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده و ابزارهای نا متعارف
نگرانی های اقتصادی در هر برهه زمانی
تصویری کلی از اقتصاد ایالات متحده در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد اروپا در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد ژاپن در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد انگلستان در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد استرالیا و نیوزیلند در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در شرایط فعلی
ابزارهای معاملاتی در بازارهای بین الملل و نکات اصلی مربوطه
کارگاه آموزشی معاملات
آموزشگاه بورس در استان شمیران شمال تهران
آموزشگاه بورس در نیاوران شمال تهران
آموزشگاه بورس در جردن شمال تهران
آموزشگاه بورس در فرشته شمال تهران
آموزشگاه بورس در الهیه شمال تهران
آموزشگاه بورس در کامرانیه شمال تهران
آموزشگاه بورس در قلهک شمال تهران
آموزشگاه بورس در دارآباد شمال تهران
آموزشگاه بورس در لویزان شمال تهران
آموزشگاه بورس در فردیس شمال تهران
آموزشگاه بورس در ونک شمال تهران
آموزشگاه بورس در دروس شمال تهران
آموزشگاه بورس درشهرک غرب شمال تهران
آموزشگاه بورس در ۴۵ متری شهرک غرب شمال تهران
آموزشگاه بورس در شهرک قدس شمال تهران
آموزشگاه بورس در مدیریت شمال تهران
آموزشگاه بورس در جردن شمال تهران
آموزشگاه بورس در یوسف آباد شمال تهران

    دوره های مرتبط