ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره نمایش فیلم به زبان انگلیسی در شمال تهران

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در شمال تهران

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در شمال تهران و شمیران


آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم در شمال تهران و شمیران


در هر دوره ازبرنامه آموزش و نمایش فیلم، یک بسته فعالیت های آموزشی به زبان آموزان ارائه می گردد، در یک فرآیند خاص و با نظارت اداره کل پژوهش در واحد تحقیق و توسعه دفتر مرکزی آکادمی زبان سفیر گفتمان تهیه و تنظیم می گردد. در این بسته فعالیت های آموزشی به چهار بخش اصلی تقسیم می شود:
فعالیت های قبل از تماشای فیلم
فعالیت های حین تماشای فیلم
فعالیت های پس از تماشای فیلم
فعالیت های منزل
به علاوه در ابتدا و انتهای بسته آموزشی مطالب جامع و متنوعی گردآوری گردیده که در مورد محتوای فیلم، نوع فیلم، اطلاعات عمومی مربوط به فیلم و …اطلاعات بسیار مفید زمینه ای در اختیار زبان آموزان قرار می دهد.

آموزش زبان در شمال تهران، آموزش زبان انگلیسی در شمال تهران، زبان انگلیسی در شمال تهران، یادگیری زبان انگلیسی در شمال تهران، زبان در شمال تهران، آموزش انگلیسی در شمال تهران، انگلیسی در شمال تهران، کلاس زبان در شمال تهران، مکالمه زبان انگلیسی در شمال تهران، آموزش مکالمه زبان انگلیسی در شمال تهران، موسسه زبان در شمال تهران، مکالمه انگلیسی در شمال تهران، آموزش زبان انگلیسی رایگان در شمال تهران


آموزشگاه زبان انگلیسی در استان شمیران
آموزشگاه زبان انگلیسی در نیاوران
آموزشگاه زبان انگلیسی در جردن
آموزشگاه زبان انگلیسی در فرشته
آموزشگاه زبان انگلیسی در الهیه
آموزشگاه زبان انگلیسی در کامرانیه
آموزشگاه زبان انگلیسی در قلهک
آموزشگاه زبان انگلیسی در اقدسیه
آموزشگاه زبان انگلیسی در ظفر
آموزشگاه زبان انگلیسی در محمودیه
آموزشگاه زبان انگلیسی در دارآباد    دوره های مرتبط