ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 7 بهمن
 معرفی دوره ACCESS در شمال تهران

 آموزش دوره  access در شمال تهران | دریافت گواهینامه   access در شمال تهران | آموزشگاه  اکسس 2007 2013 2010 در شمال تهران | آموزشگاه کامپیوتر شمال تهران

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در شمال تهران

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

آشنایی با بانک اطلاعاتی،
آشنایی با برخی اصطلاحات،
انواع داده ها،
اجزای بانک اطلاعاتی،
گزارش ها،
ماکروها،
ماژول ها،
نمای طراحی،
نمای جدول،
نمای نمودار،
بستن جدول ها،
ایجاد یک بانک اطلاعاتی،
قوانین نام گذاری فیلدها،
ویرایش، حذف رکوردها،
فیلتر کردن جدول،
عملگرهای شرطی،
ذخیره پرس و جو،
ایجاد فرم،
انجام محاسبات،
گزارش گیری،
چاپ و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در شمال تهران ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در شمال تهران اموزشگاه فنی حرفه ای شمال تهران آموزشگاه icdl در شمال تهران لیست آموزشگاه های کامپیوتر در شمال تهرانبهترین آموزشگاه کامپیوتر در شمال تهرانفنی حرفه ای شمال تهران شمال تهران WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر شمال تهران
آموزش دوره access در شمال تهران
آموزش دوره اکسس در شمال تهران


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl شمال تهران
اموزشگاه فنی حرفه ای شمال تهران
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در شمال تهران
آموزشگاه icdl در شمال تهران
آموزشگاه شبکه در شمال تهران

آموزشگاه مهارت هفت گانه در استان شمیران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در نیاوران شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در جردن شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در فرشته شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در الهیه شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در کامرانیه شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در قلهک شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در اقدسیه شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در ظفر شمال تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در محمودیه شمال تهران

    دوره های مرتبط