ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 30 آبان
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در شمال تهران

گرفتن دیپلم کامپیوتر در  با تخفیف ویژه در شمال تهران
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT
 

گرفتن دیپلم کامپیوتر شمال تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری کامپیوتر شمال تهران، گرفتن
دیپلم از راه دور کامپیوتر شمال تهران، گرفتن دیپلم رسمی کامپیوتر شمال تهران، گرفتن دیپلم فنی کامپیوتر شمال تهران


دیپلم کامپیوتر در کامرانیه
دیپلم کامپیوتر در قلهک
دیپلم کامپیوتر در اقدسیه
دیپلم کامپیوتر در ظفر
دیپلم کامپیوتر در محمودیه

    دوره های مرتبط