ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در شمال تهران

اخذ دیپلم رایانه با تخفیف ویژه و ارزان در شمال تهران
آشنایی با دوره کاربر رایانه در آموزشگاههای فنی و حرفه ای در شمال تهران-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT


گرفتن دیپلم رایانه شمال تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری رایانه شمال تهران، گرفتن دیپلم از راه دور رایانه شمال تهران، گرفتن دیپلم رسمی رایانه شمال تهران، گرفتن دیپلم فنی رایانه شمال تهراندیپلم کامپیوتر در قلهک شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در اقدسیه شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در ظفر شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در محمودیه شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در دارآباد شمال تهران

    دوره های مرتبط