ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 معرفی دوره رایانه کار گرافیک Freehand در شمال تهران

دیپلمهای فنی حرفه ای کامپیوتر و رایانه در شمال تهران
این دوره شامل: انواع گرافیک
اصول تنظیم محیط فری هند
توانایی ترسیم و کار با موضوعات
رنگ کردن و کار با Strokes و Fills
جلوه های ویژه و تایپ در فری هند
توانایی کار با لایه ها
گرافیک های وب و متحرک سازی

اخذ دیپلم رایانه شمال تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه شمال تهران، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای شمال تهران، اخذ دیپلم از راه دور رایانه شمال تهران، اخذ دیپلم مجدد رایانه شمال تهران، اخذ دیپلم رسمی رایانه شمال تهران، اخذ دیپلم فنی رایانه شمال تهراندیپلم کامپیوتر در دروس شمال تهران
دیپلم کامپیوتر درشهرک غرب شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در ولنجک شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در اوین شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در سعادت آباد شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در ۴۵ متری شهرک غرب شمال تهران

    دوره های مرتبط