ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 30 آبان
 معرفی دوره رایانه کار Corel Draw در شمال تهران

دیپلم رسمی کامپیوتر آموزشگاه فنی و حرفه ای شمال تهران
توانایی ترسیم با ابزارهای مختلف
-نگارش متن
-روش ویرایش مو ضوعات و رنگ آمیزی آنها
-گروه بندی موضوعات و کاربا لایه ها
-کار با جلوه های ویژه
-اصول کار با تصاویر BITMAP

اخذ دیپلم رایانه در شمال تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه در شمال تهران، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در شمال تهران، اخذ دیپلم از راه دور رایانه در شمال تهران، اخذ دیپلم مجدد رایانه در شمال تهران، اخذ دیپلم رسمی رایانه در شمال تهران، اخذ دیپلم فنی رایانه در شمال تهران


دیپلم کامپیوتر در شهرک قدس شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در مدیریت شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در جردن شمال تهران
دیپلم کامپیوتر در دروازه شمیران شمال تهران

    دوره های مرتبط