ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 پنجشنبه 14 فروردین
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در شمال تهران

اخذ دیپلم فنی و حرفه ای با تخفیف ویژه در شمال تهران
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم
درباره دوره کاربر نرم افزار اداری :
اتوماسيون اداري
اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و POWER POINT

گرفتن دیپلم فنی و حرفه ای شمال تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری فنی و حرفه ای شمال تهران، گرفتن دیپلم از راه دور فنی و حرفه ای شمال تهران، گرفتن دیپلم رسمی فنی و حرفه ای شمال تهران، گرفتن دیپلم فنی فنی و حرفه ای شمال تهران


دیپلم فنی و حرفه ای در ونک
دیپلم فنی و حرفه ای در رجایی‌شهر
دیپلم فنی و حرفه ای در دروس
دیپلم فنی و حرفه ای درشهرک غرب
دیپلم فنی و حرفه ای در ولنجک
دیپلم فنی و حرفه ای در اوین
دیپلم فنی و حرفه ای در سعادت آباد
دیپلم فنی و حرفه ای در ۴۵ متری شهرک غرب

    دوره های مرتبط