ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 27 مهر
 اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک قدس شمال تهران

1398 پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک قدس شمال تهران
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در شهرک قدس شمال تهران می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در شمال تهران بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه EXCEL در شهرک قدس شمال تهران

دیپلم کامپیوتر در شهرک قدس شمال تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شمال تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهرک قدس شمال تهران

دیپلم کامپیوتر در شمال تهران

دیپلم حسابداری در شهرک قدس شمال تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری در شمال تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری شهرک قدس در شمال تهران

دیپلم حسابداری در شمال تهران